เม่าบางคนอาจไม่เล่น TFEX ซึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้เทรด TFEX แต่การปฎิเสธการเรียนรู้เกี่ยวกับ TFEX ไม่สามารถทำได้ ! นั่นก็เพราะว่า…เจ้ามือหุ้นหลายคนเริ่มหันมาใช้เครื่องมือ TFEX ในการทำราคาหุ้น แม้ว่าเจตจำนงของ TFEX มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการ Leverage ให้กับนักลงทุนเพียงใช้สร้างโอกาสในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น (แต่ก็ช่วยเร่งให้เฉียดตายได้มากขึ้นเช่นกันนะ) แต่เคยรู้หรือไม่ว่า เจ้ามือไม่ได้แค่ใช้ TFEX ในการเพิ่มโอกาสทำกำไรแบบที่เม่าใช้ หากแต่เจ้ามือนำเอา Block Trade (ซึ่งเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งของ TFEX  ต่อไปจะใช้ตัวย่อแค่ BT) มาใช้เอื้อประโยชน์ในการทำราคาหุ้น เนื่องจาก BT ถูกออกแบบมาเป็นเสมือนเครื่องผ่อนแรงให้เจ้ามือ (ในแง่ของการลงทุน) ที่ทำให้เจ้ามือสามารถใช้เงินไม่มากในการเข้ามาควบคุมเกมราคาได้สะดวกมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ในบางโพสต์ที่มีความคาบเกี่ยวกันของเนื้อหาจึงอาจกำหนด Categories ของบางโพสต์ทั้งในส่วนของ Tracking Chao และ TFEX  เพราะบางเคสค่อนข้างจะจำแนกลงไปในหมวดหมู่ใดเพียงหมวดหมู่เดียวค่อนข้างยาก ด้วยมีความคาบเกี่ยวกันเกินกว่าจะระบุชัดลงในหมวดเดียว ก็ขอให้ผู้อ่านเข้าใจตามนี้ด้วยแล้วกันนะคะ