Untitled.png

สำหรับบทความใน Section นี้ทั้งหมดเป็นการ Reblog จากบทความของผู้เขียนท่านอื่น (ไม่ใช่เนื้อหาที่ BDRM Blog เป็นผู้ผลิต) โดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอข้อเขียนที่มีประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่นักลงทุนพึงได้เรียนรู้ ดังนั้นหากประสงค์จะนำไปเผยแพร่ต่อพึงให้เครดิตแก่ Original Author ด้วยนะคะ

ตอนที่ 1 Lemon Tree Hotel  IPO น้องใหม่แห่งอินเดีย  Click at here 

ตอนที่ 2 Car Sharing  Click at here

ตอนที่ 3 Elon Musk เมื่อเด็กเกเรอยากลองขายลูกกวาด Click at here