The Way of BDRM

ในวันที่การเทรดให้ผลลัพธ์ที่ดี มันจะผลักดันให้เราขยันเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยยังคงขยันอยู่ หากแต่ในวันที่ผลลัพธ์ล้มเหลว ความรู้สึกผิดพลาดจะทำให้เราหมดแรง สิ้นหวัง ท้อแท้ แต่…สำหรับ BDRM ถ้าเทรดแล้วผิดพลาด เรายิ่งต้องทำการบ้านให้มากขึ้น ไม่ใช่หันหลัง ปิดจอ รอเวลาให้ทุกอย่างดีขึ้น หากทุกอย่างจะดีขึ้นได้ ด้วยความพยายามของเราเอง

สำหรับ The Way of BDRM ถ้าเทรดแล้วผิดทางโดยเฉพาะในตัวที่ Win Rate สูงมากๆ ผึ้งจะกลับมาทบทวนเพื่อหาคำตอบว่า อะไรเป็นสิ่งที่เราพลาดไป หรือมีอะไรที่เราไม่รู้และเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดนั้น เพราะคำตอบที่ได้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราพลาดแบบนั้นอีก และที่สำคัญมันจะลดทอนความรู้สึกล้มเหลวของเราเพราะเราได้เข้าใจว่า มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ตรงไหน เกิดจากเราไม่รู้หรือเราประมาทหรือเราหลงรักหุ้นมากเกินไป ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเราพลาด เราจะกลับมาได้ด้วยการทำงานให้หนักขึ้นเพื่อมองหาม้าตัวใหม่

และที่ยิ่งไปกว่านั้น การฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน “I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.” — Bruce Lee —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s