เนื้อหาภายใน BDRM Blog ในแต่ละโพสต์จะมีลักษณะเป็นเอกเทศจากกัน ไม่จำเป็นต้องอ่านต่อเนื่องครบทุกตอน แต่สามารถอ่านเฉพาะตอนได้ เนื่องจากในแต่ละหัวข้อส่วนใหญ่แล้วดำเนินไปตามเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นตามแต่วาระเฉพาะตัวของหุ้นนั้นๆ บางเหตุการณ์อาจเป็นเพียงปรากฎการณ์เล็กๆ ที่เกิดขึ้นในมุมเงียบๆ ไม่เป็นที่รับรู้แพร่หลายในสังคมการลงทุน แต่บางเหตุการณ์อาจเป็น Hot Issued ที่กล่าวขวัญกันเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแล้วจางหายไป หรือบางเหตุการณ์ที่กลายเป็นตำนาน Talk of the town ที่สร้างความสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งวงการที่นักลงทุนไม่อาจลืมเลือน ด้วยเหตุว่า Money Milestones นั้นมิได้มีวิถีการเติบโตเพียงแค่รูปแบบอันจำกัด หุ้นบางตัวอาจพุ่งทะยานได้เพียงเพราะมีเจ้ามือหุ้นเข้ามาดลบันดาลลากราคาขึ้นไป แต่หุ้นบางตัวต้องอาศัยแรงผลักดันจากพื้นฐานธุรกิจมาขับเคลื่อน ขณะที่หุ้นบางตัวอาศัยทั้งสองเงื่อนไขเข้ามาผลักดันราคา

การหยิบยกมาเขียนถึงจึงไม่อาจตีวงจำกัดลงไปให้แน่ชัดได้ว่า Stock & Investment Blog แห่งนี้จะเดินไปในทางสายไหนกันแน่ ด้วยเหตุที่บางคาบบางคราอาจเป็นประเด็นที่ต้องหยิบยกมากล่าวถึงด้วยความงดงามแห่งชาร์ทราคาที่มาเตะใจให้สนใจ แต่บางห้วงเวลาอาจเป็นปรากฎการณ์งบฟื้นตัวที่ทำให้ต้องตามไปใคร่ครวญที่มาที่ไปของตัวเลขในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ หรือบางแง่บางมุมที่ผ่านไปพบเห็นร่องรอยเงื่อนงำสัมพันธ์ลับของกลุ่มทุนที่ไม่อาจเมินเฉยไม่สนใจติดตามเสาะหาที่มาที่ไปแห่งสายสัมพันธ์นั้นได้ กลวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวจึงสลับสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปตามแต่เห็นว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้น จนมิอาจนิยามได้เลยว่า Stock & Investment Blog แห่งนี้มีจุดยืนการนำเสนอด้านใดกันแน่ หากแต่ขอให้แล้วแต่ลมเพลมพัดจะพาไป