หากมีคำถามหรือข้อสงสัย อย่ารอช้า Let’s talk with BDRM คุณสามารถทิ้งคำถามหรือชวนตั้งประเด็นด้านการลงทุนที่น่าสนใจได้ที่นี่ เพราะบนถนนการลงทุน  “หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว” ซึ่งการแลกเปลี่ยนแบ่งปันร่วมกันไม่เพียงช่วยต่อ ยอดความคิด หากยังมีส่วนผลักดันไปสู่การเฝ้าระวังและรู้เท่าทันกลเกมการเงินในตลาดหุ้นที่เต็มไปด้วยช่องโหว่ของกฎระเบียบ และความเลวร้ายของเครือข่ายกลุ่มทุน