Bid Offer Case Study # FVC-W2

วันนี้ (25/07/2017) FVC และ FVC-W2 หลุดแคชวันแรก เช้ามาซ่าส์สุดติ่งเปิดกระโดดทันที ให้เม่าไล่ไปจนทำ High ที่ 2.26 ก่อนเริ่มมหกรรมนวดเม่าขอของคืน มาแกะรอย Bid Offer เคสนี้กัน เห็นร่องรอยการโยกทำราคาของพี่จ้าวว่าไฉไลน่าดู 10.47 น. Offer 3 ช่องแรกเริ่มหนา ขณะที่ Bid ช่องบนบางลดหลั่นกันลงมาก เป็นสัญญาณทุบราคา 10.59 น. Offer ย้ายไปหนาที่โซนล่าง Bid ช่องแรกวางไว้บางๆ และวางหนาที่ช่องล่างสุดชวนให้หวั่นไหวเพราะถ้าไล่จะลงได้เร็วและไกล แต่ช้อตนี้ถ้าไม่วาง Bid แบบบางลดหลั่นกันลงมา ยังมีไม้กลางขวางไว้อีกชั้นแบบเน้ มักจะคุมโซนราคาไว้แถวนี้ เพราะพี่จ้าวทุบมารับของ 11.10 น. สร้างโซนรับของชัดเจนในกรอบ 2.10-2.12 มีเท่าไหร่พี่จ้าวเหมาๆ 11.20 น. โยนรับอยู่ในโซน 2.10-2.12 และเริ่มปรับ Bid Offer กั้นไหลกั้นทะลุทั้งสองฝั่ง 11.37 น. ยังคงเล่นในกรอบ…Read more »