เจ้ามือหุ้น (Big Hand or Smart Money) คือใคร ? ต้องมีเม็ดเงินเท่าไหร่ ? ต้องมีนอมินี (nominee) มากขนาดไหน ? รายใหญ่แฝงตัวเข้ามาเก็บหุ้นในรูปแบบไหนได้บ้าง ?  และกระบวนการผลักดันราคาเริ่มต้นขึ้นอย่างไร ? ต้องฮือฮาแค่ไหนถึงขึ้นชื่อว่าเป็นหุ้นปั่นในตำนาน ? หุ้นปั่นต้องเป็นหุ้นหลักต่ำบาทเท่านั้นจริงหรือ ? หุ้นหลักร้อยเอามาปั่นราคาขึ้นก็มีให้เห็นหลายตัวไม่ใช่หรือ ? เมื่อไหร่ที่เจ้ามือจะเลือกปั่นวอร์แรนต์แทนหุ้นแม่ ? ทุกครั้งของการเพิ่มทุนต้องมีการลากราคาเสมอจริงหรือ ? ทุกครั้งของการแตกพาร์จะต้องมีมหกรรมลากราคาขึ้นไปรอเสมอจริงหรือ ? ถ้านึกถึงหุ้นปั่น นึกถึงหุ้นตัวไหนกันบ้าง ? หุ้นปั่นงบต้องเน่าเสมอไปอย่างนั้นหรือ ? คำว่า “เจ้ามือไม่มีต้นทุน” เป็นไปได้อย่างไร ? เป็นไปได้จริงๆ หรือ !!!

JAS

ขอบเขตหรือนิยามของหุ้นปั่นคืออะไร ?  หุ้นน้ำดีใน SET 50 มีสิทธิลากทำราคาเป็นหุ้นปั่นได้หรือไม่ ?  หุ้นอย่าง KTC  PTT  EA  AOT  KBANK  ADVANC   CPALL ไม่มีเจ้ามือจริงหรือ ?  คำว่า “เจ้ามือ” ต้องเป็นรายบุคคลเท่านั้นหรือเป็นกองทุนรวมตัวกันมายกราคา หรือกลุ่มก๊วนของรายใหญ่นัดหมายกันเข้ามาลากทำราคาได้ไหม ? กฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ให้ทุกการเคลื่อนไหวของเจ้ามือและนักลงทุนรายใหญ่ต้องแจ้งหรือรายงานให้ตลาดทราบ ผ่านแบบฟอร์ม 59-2 หรือ 246-2 ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไหม ? ค่าปรับในกรณีฝ่าฝืนไม่รายงานตามข้อกำหนดทุก Ticker Point 5% ทำให้รายใหญ่เดือดร้อนหรือสะทกสะท้านได้แค่ไหน ?

เราจะลงทุนในตลาดหุ้นแบบหลับหูหลับตาไม่ต้องสนใจเจ้ามือได้หรือไม่ ? อาจจะได้ แต่ไม่น่าจะดี เพราะส่วนใหญ่เจ้ามือมักเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการที่เราลงทุน หุ้นจะไม่มีทางขึ้นถ้าเจ้ามือยังไม่ยอมให้ไป และหุ้นจะจบรอบใหญ่ถ้าเจ้ามือปล่อยของออกมา ดังนั้นการปฎิเสธไม่สนใจเจ้ามือจึงเป็นเรื่องที่ไม่แนะนำให้ทำ ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นพื้นฐานกิจการดีแค่ไหนก็ตาม !