ในเรื่องราวที่ถ่ายทอดลงในบล็อกการลงทุนแห่งนี้ มีถ้อยแถลงนัยระหว่างบรรทัดที่เจ้าของ Blog ประสงค์แจ้งให้ทราบ ไม่เชิงว่าเป็นกติกา หากแต่เป็นคล้าย “ข้อตกลงร่วมกัน” แห่งการมาพบเจอกันทางตัวอักษรบนสังคมออนไลน์แห่งนี้ จงรักที่จะเสพข้อมูลที่พึงใจ จงเลี่ยงไปหากมองว่าข้อมูลนั้นไร้แก่นสาร

ณ ที่แห่งนี้พร้อมที่จะรับฟังทุกมุมมองการลงทุนหาแต่ขอจงมาด้วยไมตรี อย่าขึ้งเครียดหากสาระแห่งสาส์นที่ถ่ายทอดออกไปไม่สบใจ การลงทุนเป็นเสมือนเหรียญสองหน้า ที่บางวูบอาจพลิกคว่ำไปจากองศาที่คาดไว้ แต่มิใช่จะไร้ซึ่งวันพลิกกลับ  หากเนื้อหาใดกระทบใจให้ขุ่นข้อง…หวังใจอย่าให้ถึงขุ่นมัว ให้การลงทุนเป็นสิ่งที่พัฒนามุมมองให้เปิดกว้างและหลากหลายไปก็แล้วกันนะคะ